Công chúa Nhật Bản lấy chồng thường dân: Cổ tích và đời thực

Công chúa Nhật Bản Mako sẽ cưới hôn phu thường dân Kei Komuro vào ngày mai, 26.10. Ảnh: AFP
Công chúa Nhật Bản Mako sẽ cưới hôn phu thường dân Kei Komuro vào ngày mai, 26.10. Ảnh: AFP
Công chúa Nhật Bản Mako sẽ cưới hôn phu thường dân Kei Komuro vào ngày mai, 26.10. Ảnh: AFP
Lên top