Công chúa Nhật Bản Aiko đánh dấu tuổi trưởng thành với nghi lễ chính thức

Công chúa Nhật Bản Aiko trong nghi lễ chính thức đánh dấu tuổi trưởng thành. Ảnh: POOL/VIA AFP-JIJI
Công chúa Nhật Bản Aiko trong nghi lễ chính thức đánh dấu tuổi trưởng thành. Ảnh: POOL/VIA AFP-JIJI
Công chúa Nhật Bản Aiko trong nghi lễ chính thức đánh dấu tuổi trưởng thành. Ảnh: POOL/VIA AFP-JIJI
Lên top