Công bố tỉ lệ ủng hộ ông Joe Biden sau 6 tuần làm tổng thống Mỹ

Tỉ lệ ủng hộ ông Biden sau 6 tuần làm tổng thống Mỹ ở mức 60%. Ảnh: AFP.
Tỉ lệ ủng hộ ông Biden sau 6 tuần làm tổng thống Mỹ ở mức 60%. Ảnh: AFP.
Tỉ lệ ủng hộ ông Biden sau 6 tuần làm tổng thống Mỹ ở mức 60%. Ảnh: AFP.
Lên top