Công bố tỉ lệ mắc di chứng thần kinh đáng ngại sau bình phục COVID-19

Nghiên cứu mới chỉ ra 1/3 số người bình phục sau COVID-19 bị mắc di chứng tâm thần hoặc thần kinh trong khoảng 6 tháng. Ảnh: AFP
Nghiên cứu mới chỉ ra 1/3 số người bình phục sau COVID-19 bị mắc di chứng tâm thần hoặc thần kinh trong khoảng 6 tháng. Ảnh: AFP
Nghiên cứu mới chỉ ra 1/3 số người bình phục sau COVID-19 bị mắc di chứng tâm thần hoặc thần kinh trong khoảng 6 tháng. Ảnh: AFP
Lên top