Công bố thiệt hại mùa lũ lụt Trung Quốc tồi tệ nhất trong 22 năm

Lên top