Công bố phát hiện bất ngờ về COVID-19 ở Vũ Hán

Người dân đi bộ ở công viên Hankou, Vũ Hán, ngày 25.5.2020. Ảnh: AFP
Người dân đi bộ ở công viên Hankou, Vũ Hán, ngày 25.5.2020. Ảnh: AFP
Người dân đi bộ ở công viên Hankou, Vũ Hán, ngày 25.5.2020. Ảnh: AFP
Lên top