Công bố những bức ảnh chế tạo tên lửa đạn đạo đầu tiên của Liên Xô

Tên lửa đạn đạo đầu tiên của Liên Xô R-1. Ảnh: JSC RSS
Tên lửa đạn đạo đầu tiên của Liên Xô R-1. Ảnh: JSC RSS
Tên lửa đạn đạo đầu tiên của Liên Xô R-1. Ảnh: JSC RSS

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM