Công bố nghiên cứu mới về thời gian ủ bệnh của virus Corona

Bác sĩ Ciao Lyao hôn tạm biệt chồng là Wang Bin trước khi vào vùng dịch Vũ Hán ngày 27.1. Ảnh: Xinhua
Bác sĩ Ciao Lyao hôn tạm biệt chồng là Wang Bin trước khi vào vùng dịch Vũ Hán ngày 27.1. Ảnh: Xinhua
Bác sĩ Ciao Lyao hôn tạm biệt chồng là Wang Bin trước khi vào vùng dịch Vũ Hán ngày 27.1. Ảnh: Xinhua
Lên top