Công bố ngày Vũ Hán trở lại cuộc sống bình thường sau 2 tháng phong thành

Nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ hỗ trợ bệnh nhân. Ảnh: AFP.
Nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ hỗ trợ bệnh nhân. Ảnh: AFP.
Nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ hỗ trợ bệnh nhân. Ảnh: AFP.
Lên top