Công bố mới về giải phẫu tử thi bệnh nhân COVID-19

Một nhân viên chuẩn bị thuốc thử xét nghiệm tại Thượng Hải, miền đông Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã.
Một nhân viên chuẩn bị thuốc thử xét nghiệm tại Thượng Hải, miền đông Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã.
Một nhân viên chuẩn bị thuốc thử xét nghiệm tại Thượng Hải, miền đông Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã.
Lên top