Công bố mới về cá mập “Godzilla” 300 triệu năm tuổi

Cá mập "Godzilla" được các nhà khoa học đặt tên chính thức là Dracopristis hoffmanorum. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử và Khoa học tự nhiên New Mexico (NMMNHS)
Cá mập "Godzilla" được các nhà khoa học đặt tên chính thức là Dracopristis hoffmanorum. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử và Khoa học tự nhiên New Mexico (NMMNHS)
Cá mập "Godzilla" được các nhà khoa học đặt tên chính thức là Dracopristis hoffmanorum. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử và Khoa học tự nhiên New Mexico (NMMNHS)
Lên top