Công bố mới nhất về lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden

Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20.1. Ảnh: AFP
Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20.1. Ảnh: AFP
Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20.1. Ảnh: AFP
Lên top