Công bố mô hình phôi người hoàn chỉnh tạo ra trong phòng thí nghiệm

Các nhà khoa học tại Đại học Monash, Australia, tạo ra những cấu trúc giống như phôi thai từ các tế bào da người. Ảnh: Đại học Monash
Các nhà khoa học tại Đại học Monash, Australia, tạo ra những cấu trúc giống như phôi thai từ các tế bào da người. Ảnh: Đại học Monash
Các nhà khoa học tại Đại học Monash, Australia, tạo ra những cấu trúc giống như phôi thai từ các tế bào da người. Ảnh: Đại học Monash
Lên top