Công bố lý do tên lửa vũ trụ Mỹ nổ tung ngay lần phóng đầu tiên

Tên lửa Alpha của Firefly nổ tung ngay lần phóng đầu tiên. Ảnh: NASA Spaceflight
Tên lửa Alpha của Firefly nổ tung ngay lần phóng đầu tiên. Ảnh: NASA Spaceflight
Tên lửa Alpha của Firefly nổ tung ngay lần phóng đầu tiên. Ảnh: NASA Spaceflight
Lên top