Công bố loài rắn ''tí hon'' mới, nhỏ bằng chiếc bút chì

Loài rắn mới có tên khoa học Levitonius mirus, có nguồn gốc từ đảo Samar và Leyte ở Philippines. Ảnh: University of Kansas' Biodiversity Institute
Loài rắn mới có tên khoa học Levitonius mirus, có nguồn gốc từ đảo Samar và Leyte ở Philippines. Ảnh: University of Kansas' Biodiversity Institute
Loài rắn mới có tên khoa học Levitonius mirus, có nguồn gốc từ đảo Samar và Leyte ở Philippines. Ảnh: University of Kansas' Biodiversity Institute
Lên top