Trung Quốc

Công bố dữ liệu "khủng" 8 năm khảo sát của kính viễn vọng lớn nhất thế giới

Kính viễn vọng LAMOST và Dải Ngân hà. Ảnh: LAMOST/Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc
Kính viễn vọng LAMOST và Dải Ngân hà. Ảnh: LAMOST/Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc
Kính viễn vọng LAMOST và Dải Ngân hà. Ảnh: LAMOST/Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc
Lên top