Công bố danh sách 80 start-up dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN tại Việt Nam

Danh sách 80 start-up dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 được công bố. Ảnh: Reuters.
Danh sách 80 start-up dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 được công bố. Ảnh: Reuters.
Danh sách 80 start-up dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 được công bố. Ảnh: Reuters.
Lên top