Công bố đặc điểm lâm sàng của biến thể Omicron nguy hiểm hơn Delta

Hình minh họa biến thể Omicron. Ảnh: AFP
Hình minh họa biến thể Omicron. Ảnh: AFP
Hình minh họa biến thể Omicron. Ảnh: AFP
Lên top