Con trai thẩm phán Tòa án Tối cao bị bắt sau bạo loạn ở Điện Capitol

Aaron Mostofsky (mặc áo lông), con trai thẩm phán tòa án tối cao Brooklyn, bị bắt vì tham gia bạo loạn ở Điện Capitol. Ảnh: AFP
Aaron Mostofsky (mặc áo lông), con trai thẩm phán tòa án tối cao Brooklyn, bị bắt vì tham gia bạo loạn ở Điện Capitol. Ảnh: AFP
Aaron Mostofsky (mặc áo lông), con trai thẩm phán tòa án tối cao Brooklyn, bị bắt vì tham gia bạo loạn ở Điện Capitol. Ảnh: AFP
Lên top