Con trai cựu tổng thống Đức bị đâm chết

Bác sĩ Fritz von Weizsaecker (thứ 2 từ trái qua) bị đâm chết đêm 19.11. Ảnh: DW.
Bác sĩ Fritz von Weizsaecker (thứ 2 từ trái qua) bị đâm chết đêm 19.11. Ảnh: DW.
Bác sĩ Fritz von Weizsaecker (thứ 2 từ trái qua) bị đâm chết đêm 19.11. Ảnh: DW.
Lên top