Con số thể hiện vị thế vững chắc của ông Biden sau 2 tuần nhậm chức

Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP.
Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP.
Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP.
Lên top