Con số khổng lồ về sứ mệnh hòa bình của Nga tại Syria năm 2017

1.000 thỏa thuận ngưng bắn đã được ký ở Syria năm 2017. Ảnh: Reuters
1.000 thỏa thuận ngưng bắn đã được ký ở Syria năm 2017. Ảnh: Reuters
1.000 thỏa thuận ngưng bắn đã được ký ở Syria năm 2017. Ảnh: Reuters
Lên top