Con rể ông Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình

Jared Kushner, con rể cựu Tổng thống Donald Trump, được đề cử giải Nobel Hòa bình. Ảnh: AFP.
Jared Kushner, con rể cựu Tổng thống Donald Trump, được đề cử giải Nobel Hòa bình. Ảnh: AFP.
Jared Kushner, con rể cựu Tổng thống Donald Trump, được đề cử giải Nobel Hòa bình. Ảnh: AFP.
Lên top