Còn lại bang duy nhất của Mỹ chưa có ca mắc COVID-19

Mỹ còn 1 tiểu bang duy nhất chưa phát hiện ca mắc COVID-19. Ảnh: Getty.
Mỹ còn 1 tiểu bang duy nhất chưa phát hiện ca mắc COVID-19. Ảnh: Getty.
Mỹ còn 1 tiểu bang duy nhất chưa phát hiện ca mắc COVID-19. Ảnh: Getty.
Lên top