Con hổ đầu tiên trên thế giới mắc COVID-19

Con hổ tại sở thú New York mắc COVID-19 tên là Nadia. Ảnh: AP.
Con hổ tại sở thú New York mắc COVID-19 tên là Nadia. Ảnh: AP.
Con hổ tại sở thú New York mắc COVID-19 tên là Nadia. Ảnh: AP.
Lên top