Còn hàng trăm tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa ở Hàn Quốc "bặt vô âm tín"

Một quan chức của giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) thông báo thông tin trên trang chủ của giáo phái ngày 23.2. Ảnh: Yonhap.
Một quan chức của giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) thông báo thông tin trên trang chủ của giáo phái ngày 23.2. Ảnh: Yonhap.
Một quan chức của giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) thông báo thông tin trên trang chủ của giáo phái ngày 23.2. Ảnh: Yonhap.
Lên top