Con gái Trump phủ nhận “tiếm quyền” đệ nhất phu nhân của mẹ kế