Con gái ông Putin xuất hiện tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế St.Petersburg

Con gái Tổng thống Putin tham dự Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg ngày 4.6. Ảnh: St. Petersburg International Economic Forum/Reuters
Con gái Tổng thống Putin tham dự Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg ngày 4.6. Ảnh: St. Petersburg International Economic Forum/Reuters
Con gái Tổng thống Putin tham dự Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg ngày 4.6. Ảnh: St. Petersburg International Economic Forum/Reuters
Lên top