Con gái ông Joe Biden có điểm tương đồng thú vị với Ivanka Trump

Ashley Biden, con gái ông Joe Biden. Ảnh: AFP.
Ashley Biden, con gái ông Joe Biden. Ảnh: AFP.
Ashley Biden, con gái ông Joe Biden. Ảnh: AFP.
Lên top