Con gái cựu Tổng thống Kazakhstan bất ngờ rời ghế Chủ tịch Thượng viện

Bà Dariga Nazarbayeva (ngoài cùng bên trái) và cha - cựu Tổng thống Nurultan Nazarbayev trong cuộc gặp Nữ hoàng Anh Elizabeth tại Điện Buckingham năm 2015. Ảnh: AFP.
Bà Dariga Nazarbayeva (ngoài cùng bên trái) và cha - cựu Tổng thống Nurultan Nazarbayev trong cuộc gặp Nữ hoàng Anh Elizabeth tại Điện Buckingham năm 2015. Ảnh: AFP.
Bà Dariga Nazarbayeva (ngoài cùng bên trái) và cha - cựu Tổng thống Nurultan Nazarbayev trong cuộc gặp Nữ hoàng Anh Elizabeth tại Điện Buckingham năm 2015. Ảnh: AFP.
Lên top