Con gái cố Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk qua đời

Công chúa Norodom Buppha Devi, con gái cố Quốc vương Norodom Sihanouk. Ảnh: cne.wtf
Công chúa Norodom Buppha Devi, con gái cố Quốc vương Norodom Sihanouk. Ảnh: cne.wtf
Công chúa Norodom Buppha Devi, con gái cố Quốc vương Norodom Sihanouk. Ảnh: cne.wtf
Lên top