Con gái Bill Gates tạm dừng dự kỳ thi quan trọng ở trường y

Con gái Bill Gates và hôn phu. Ảnh: Jennifer Gates
Con gái Bill Gates và hôn phu. Ảnh: Jennifer Gates
Con gái Bill Gates và hôn phu. Ảnh: Jennifer Gates
Lên top