Con đường đúng đắn của Trung Quốc kể từ khi bùng phát dịch COVID-19

Ông Chung Nam Sơn - chuyên gia hô hấp hàng đầu của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Ông Chung Nam Sơn - chuyên gia hô hấp hàng đầu của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Ông Chung Nam Sơn - chuyên gia hô hấp hàng đầu của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top