Con cừu đắt nhất thế giới được bán với giá gần 500.000 USD

Con cừu đắt nhất thế giới Double Diamond. Ảnh: Texel Sheep Society.
Con cừu đắt nhất thế giới Double Diamond. Ảnh: Texel Sheep Society.
Con cừu đắt nhất thế giới Double Diamond. Ảnh: Texel Sheep Society.
Lên top