Con chip cấy vào não người của Elon Musk đang chờ phê duyệt

Elon Musk thuyết trình về thử nghiệm Neuralink. Ảnh: AFP
Elon Musk thuyết trình về thử nghiệm Neuralink. Ảnh: AFP
Elon Musk thuyết trình về thử nghiệm Neuralink. Ảnh: AFP
Lên top