Cơn bão thập kỷ tấn công Tây Australia

Một người đàn ông đi ngang qua một cửa hàng bị ảnh hưởng bởi cơn bão thập kỷ ở Tây Australia. Ảnh: AFP
Một người đàn ông đi ngang qua một cửa hàng bị ảnh hưởng bởi cơn bão thập kỷ ở Tây Australia. Ảnh: AFP
Một người đàn ông đi ngang qua một cửa hàng bị ảnh hưởng bởi cơn bão thập kỷ ở Tây Australia. Ảnh: AFP
Lên top