Con bạc e ngại né Macau khi sòng bài mở cửa lại giữa dịch COVID-19

Kiểm tra thân nhiệt khách vào sòng bạc Macau. Ảnh: SCMP
Kiểm tra thân nhiệt khách vào sòng bạc Macau. Ảnh: SCMP
Kiểm tra thân nhiệt khách vào sòng bạc Macau. Ảnh: SCMP
Lên top