Colombia cho phép tư nhân nhập khẩu vaccine nhưng phải tiêm miễn phí

Colombia dự thảo quy định cho phép lĩnh vực tư nhân nhập khẩu vaccine COVID-19 với điều kiện tiêm miễn phí. Ảnh: AFP
Colombia dự thảo quy định cho phép lĩnh vực tư nhân nhập khẩu vaccine COVID-19 với điều kiện tiêm miễn phí. Ảnh: AFP
Colombia dự thảo quy định cho phép lĩnh vực tư nhân nhập khẩu vaccine COVID-19 với điều kiện tiêm miễn phí. Ảnh: AFP
Lên top