Cổ vật của Napoleon được bán với giá triệu đô

Bộ sưu tập cổ vật của Napoleon. Ảnh: Rock Island
Bộ sưu tập cổ vật của Napoleon. Ảnh: Rock Island
Bộ sưu tập cổ vật của Napoleon. Ảnh: Rock Island
Lên top