Cổ vật Ai Cập nghìn năm tuổi bị bỏ ngoài vườn chục năm vì tưởng đồ giả

Hai bức tượng nhân sư Ai Cập. Ảnh:   Mander Auctioneers
Hai bức tượng nhân sư Ai Cập. Ảnh: Mander Auctioneers
Hai bức tượng nhân sư Ai Cập. Ảnh: Mander Auctioneers
Lên top