Cổ vật 2.400 năm tuổi trong quan tài soi rọi thế giới khảo cổ học

Các nhà khảo cổ học khai quật quan tài chứa cổ vật 2.400 năm tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Bảo tàng Khảo cổ học Dưới nước Bodrum
Các nhà khảo cổ học khai quật quan tài chứa cổ vật 2.400 năm tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Bảo tàng Khảo cổ học Dưới nước Bodrum
Các nhà khảo cổ học khai quật quan tài chứa cổ vật 2.400 năm tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Bảo tàng Khảo cổ học Dưới nước Bodrum
Lên top