Cố vấn WHO: Nếu bị COVID-19 tôi muốn được chữa ở Trung Quốc

Cố vấn WHO Bruce Aylward. Ảnh: Tân Hoa Xã
Cố vấn WHO Bruce Aylward. Ảnh: Tân Hoa Xã
Cố vấn WHO Bruce Aylward. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top