Cố vấn Tổng thống Bashar al-Assad khẳng định quyết tâm giải phóng Syria

Bà Bouthaina Shaaban, cố vấn chính trị và truyền thông cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Press TV
Bà Bouthaina Shaaban, cố vấn chính trị và truyền thông cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Press TV