Cố vấn thân cận của Tổng thống Donald Trump bị “chú ý“

Tổng thống Trump. (Ảnh: AP)
Tổng thống Trump. (Ảnh: AP)
Tổng thống Trump. (Ảnh: AP)
Lên top