Cố vấn Nhà Trắng: Thoả thuận thương mại Mỹ-Trung “đổ bể”

Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro. Ảnh: AFP
Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro. Ảnh: AFP
Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro. Ảnh: AFP
Lên top