Cố vấn Nhà Trắng nêu điều kiện để chấm dứt đại dịch COVID-19 vào năm 2022

Tiến sĩ Anthony Fauci cho rằng tiêm vaccine COVID-19 mũi tăng cường là cần thiết. Ảnh: AFP
Tiến sĩ Anthony Fauci cho rằng tiêm vaccine COVID-19 mũi tăng cường là cần thiết. Ảnh: AFP
Tiến sĩ Anthony Fauci cho rằng tiêm vaccine COVID-19 mũi tăng cường là cần thiết. Ảnh: AFP
Lên top