Cố vấn của ông Trump chỉ ra những "bất thường" làm thay đổi kết quả bầu cử

Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống Mike Pence và Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống Mike Pence và Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống Mike Pence và Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro. Ảnh: AFP
Lên top