Cố vấn an ninh Nhà Trắng: Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội thành công

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: CGTN.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: CGTN.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: CGTN.
Lên top