Cố vấn an ninh Mỹ hé lộ cuộc gặp kín tại thượng đỉnh Mỹ- Triều lần 2

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: Yonhap
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: Yonhap
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: Yonhap
Lên top