Cố tình lây lan COVID-19 có thể bị buộc tội khủng bố ở Mỹ

Cố tình lây lan virus cho người khác có thể bị buộc tội khủng bố ở Mỹ. Ảnh: VOX
Cố tình lây lan virus cho người khác có thể bị buộc tội khủng bố ở Mỹ. Ảnh: VOX
Cố tình lây lan virus cho người khác có thể bị buộc tội khủng bố ở Mỹ. Ảnh: VOX
Lên top